Tuesday, November 21, 2017 | ﺳﻪشنبه 30 عقرب 1396
آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار
تبلیغات
ورود به سیستم
  • عضویت
  • بازیابی گذرواژه
1395/12/14 افغانستان، نقطه تاريک سياست خارجي دونالد ترامپ

شرح مطلب

 رولا غني؛ همسر اشرف غني؛ رييس جمهور روز چهارشنبه در "نشست افزايش نقش زنان در کار توسعه و صلح" در کابل گفت که وي از ادامۀ ابهام در سياست خارجي دونالد ترامپ؛ رييس‌ جمهور امريکا در مورد افغانستان سخت نگران است.
او گفت که دونالد ترمپ در سخنراني اخيرش در کنگره آن کشور دربارۀ افغانستان، عراق و سوريه هيچ چيزي نگفت و او اميدوار است که ترامپ سياست اش را در زمينه حمايت از افغانستان تغيير ندهد.
به باور خانم غني، تغييرات سياسي و اقتصادي اروپا و امريکا، موجب قطع کمکهاي اين کشورها به افغانستان خواهد شد؛ از همين رو مردم افغانستان بويژه زنان براي رويارويي با چنين اوضاعي بايد آماده باشند.

خانم غني گفت: "صبح امروز رييس جمهور امريکا يک سخنراني مهم داشت...؛ اما براي يکبار هم افغانستان، عراق، سوريه و ليبيا را ذکر نکرد و اين به من يک تشويش را آورد که چرا ذکر نکرد."
نگراني خانم غني کاملا بجاست؛ افغانستان همچنان نقطه تاريک و مبهم سياست خارجي ترامپ است.

هنوز واکنش هاي معدودي که از ترامپ در قبال وضعيت افغانستان، ديده يا شنيده ايم، از سطح تعارفات معمول ديپلوماتيک، بيان مواضع کلي و مبهم و عدم ورود آگاهانه به جزئيات برنامه آينده مأموريت جاري ايالات متحده در افغانستان، فراتر نرفته است.

بنابراين، امثال خانم غني و همه کساني که ولي نعمت شان امريکا است، بايد نگران باشند؛ نگران وضعيتي که ديگر شاهد استمرار آنچه ترامپ کمکهاي سخاوتمندانه و بي حساب و کتاب امريکا به کشورهاي جنگزده آسيايي و تأمين هزينه جنگ هاي بدون برنده مي خواند، نباشيم.

حتي تصور چنين وضعيتي هم دشوار است؛ مخصوصا براي دولت هايي که به جز اتکاي تام به امريکا و منابع کمکي آن کشور، هيچ فکري براي فرداي خود نکرده اند؛ فردايي که بنا به هر دليلي ممکن است منهاي امريکا باشد.

ترامپ در مورد افغانستان چيزي نميگويد. در مهمترين ميتينگ هاي ملي، نطق هاي از پيش برنامه ريزي شده سياسي و اجتماعات تخصصي دولتمردان امريکا، آگاهانه از کنار مسأله افغانستان مي گذرد.

آيا ترامپ نسبت به چيزي معترض است؟ آيا او از آنچه در افغانستان مي گذرد، بي خبر است؟ يا او از آنچه در کشور ما جريان دارد، ناراضي و خشمگين است و حضور امريکا در افغانستان را چيزي بيش از ضياع وقت و هدر دادن ديوانه وار پول هاي ماليات دهندگان امريکايي نمي داند؟

شايد همه اين دلهره ها درست باشد و شايد هم هيچ يک از آنها؛ اما اين واقعيت را نمي توان انکار کرد که افغانستان همچنان نقطه کور و تاريک سياست خارجي دولت ترامپ است.

اين احتمال هم وجود دارد که ترامپ از فساد، بي برنامگي، نبود شفافيت و پاسخگويي دولت مورد حمايت امريکا در کابل، ناخشنود است و در حال حاضر، ترجيح مي دهد آن را با سکوت برگزار کند.

اين در حالي است که ترامپ بارها از هزينه شش هزار ميليارد دالري امريکا در خاورميانه، انتقاد کرده و آن را ستمي در حق ماليات دهندگان امريکايي توصيف کرده است؛ پولي که به تعبير او، با آن سه بار ميتوان امريکا را از نو ساخت!
در مورد ناتو و حمايت از امنيت اروپا، جاپان و کورياي جنوبي نيز ترامپ، نقطه نظرها مشابهي را مطرح کرده است.

او در عين حال، اين پرسش متهورانه را عنوان کرده است که در ده ها سال گذشته، امريکا در کداميک از جنگ هايي که به راه انداخته، به پيروزي رسيده است؟ پرسشي جدي که سياست خارجي مبتني بر ميليتاريسم امريکايي را به چالش مي کشد و از خرج سرسام آور انبوه پول هاي ماليات دهندگان امريکايي از سوي سيستم هاي سياسي مسلط بر واشگتن، سؤال مي کند.

شايد همين نقطه نظرات است که به شخصيت ترامپ را عليرغم ماهيت منفي و منفور و مستوجب سرزنش آن در نزد اغلب مردم جهان، براي بخشي از امريکايي ها مطلوب و قابل حمايت مي سازد.

به هر حال، اگر نقطه نظرات ترامپ و نگاه ويژه اقتصادي و تجارت محور او به امور سياست و نظامي گري را معيار و ملاک او در سياست خارجي دولت کنوني امريکا و مواجهه وي با مأموريت هاي جاري امريکا در جهان از جمله افغانستان و عراق قرار دهيم، از نقطه تاريک سياست خارجي دولت ترامپ در مورد افغانستان هم تا حدودي رمزگشايي و ابهام زدايي مي شود؛ زيرا افغانستان هم يکي از همان جنگ هاي ناکام و طولاني و پرهزينه امريکا است که ترامپ را به خشم برمي انگيزد.

محمدرضا اميني- خبرگزاري جمهور

 
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
وب سایت :
نظر :