Tuesday, October 17, 2017 | چهارشنبه 26 میزان 1396
آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار
تبلیغات
ورود به سیستم
  • عضویت
  • بازیابی گذرواژه
1396/02/15 چرا کرزي و گلبدين، طالبان را برادر مي‌گويند؟

شرح مطلب

گلبدين حکمتيار؛ رهبر حزب اسلامي، به روز پنجشنبه در ارگ رياست جمهوري، گفت طالبان که افغان و از اين خاک هستند، به جنگ «مجبور» شدند. او از طالبان دعوت به صلح کرد و گفت:«بياييد و به صلح بپيونديد تا بهانه‌اي براي حضور نيروهاي خارجي تمام شود».
حکمتيار از مقام ‌هاي دولتي و رهبران جهادي خواست که طالبان را «برادران» خطاب کنند و تصريح کرد که در ميان آنها خوب و بد وجود دارد.
داکترعبدالله در واکنش به «برادر» خواندن طالبان از سوي کرزي و حکمتيار گفت: به حيث يک شخص حق دارم تا نظر خود را بيان کنم و با احترام به سخنان رئيس جمهور پيشين افغانستان و حکمتيار، طالبان را «برادران حکمتيار صاحب» مي گوييم.
او تأکيد کرد که اين اطمينان را به آقاي حکمتيار مي دهيم که اگر طالبان به پروسه بپيوندند، استقبالي بهتر از امروز خواهيم کرد.

اظهارات حکمتيار در ارگ رياست جمهوري در مورد موضع و نگاه او نسبت به طالبان، متفاوت از آن چيزي بود که نخستين بار در سخنراني رسمي رهبر حزب اسلامي در لغمان بيان شد و اين نشان از يک چرخش 180 درجه اي مي دهد که البته حضور او در ميان طيفي از همفکران قومي اش در عاليترين پايگاه قدرت سياسي در ارگ رياست جمهوري هم در وقوع اين چرخش، بي اثر نبوده است.
حکمتيار در حضور اشرف غني، کرزي و امثال آنها، طالبان را «برادر» خواند و به ديگر رهبران نيز توصيه کرد که به تبعيت از او، تروريست هاي طالبان را برادران خود بخوانند.

اين اظهارات حکمتيار در عين حال بيانگر فضاي حاکم بر مراسم پرشکوه استقبال از او در ارگ قدرت بود؛ فضايي که سراسر و به صورت يکجانبه به نفع اردوگاه قومي غني و کرزي و گلبدين بود و در آن ميان، براي آنها که در پي قومي سازي قدرت در سطح وسيع هستند، کرسي ملا هبت الله آخوندزاده و دستياران تروريست اش در مراسم ديروز، خالي بود؛ کساني که اگر مسير حکمتيار را برگزينند به گفته آقاي عبدالله، به پيشواز حضور شان در ارگ قدرت، استقبالي پرشکوه تر از گلبدين صورت خواهد گرفت و به افتخار تمام جنايت ها و کشتارهايي که طي 20 تاريخ جنايتکارانه شان مرتکب شده اند، بر گورستان پايتخت نشينان قرباني جنايات تروريست هاي بدنام بين المللي، فرش سرخ پهن خواهد شد.

با اين وصف، بديهي است که کرزي و گلبدين و ساير سران اين اردوگاه قومي، طالبان را «برادر» مي خوانند؛ حتي اگر طالبان تحت تأثير پاکستان يا هر مصلحت پيدا و پنهان ديگر، از برادرخواندگي کرزي و گلبدين، احتراز و امتناع بورزند.

البته در اين ميان، کسي روي واکنش سريع و صريح آقاي عبدالله در برابر موضع طالباني گلبدين، حساب مهمي باز نخواهد کرد؛ زيرا عبدالله و امثال او، چه طالبان را برادر بخوانند يا نخوانند، وقتي حاضر اند براي آنها نيز مانند گلبدين، فرش سرخ استقبال پهن کنند، عملا به توصيه گلبدين عمل کرده و در اردوي قومي او و کرزي و...، دست کم به عنوان سياهي لشکر، حضور داشته اند.

يکي ديگر از انگيزه هاي حکمتيار و کرزي از برادر خواندن تروريست هاي طالبان، اين است که آنها اگرچه اکنون به دليل نقش هايي که در اين سناريوي پيچيده بر عهده شان گذاشته شده، در دو سوي دو اردوگاه متخاصم قرار گرفته اند؛ اما در عمل، به يک مکتب و نظام فکري و ايدئولوژيک باور دارند و آن مکتب ترور و کشتار و جنايت و فاجعه و تصفيه قومي براي تثبيت و تحکيم برتري «برادر بزرگتر» به قيمت نفي و رد و انکار حقوق و حضور ديگر اقوام است. بنابراين، کرزي و گلبدين نيز در باطن، عميقا با ملا عمر و ملا اختر منصور و ملا هبت الله آخوندزاده و ساير ملاهاي تربيت يافته در مکتب خانه تروريست پرور آي اس آي و ديوبندي، احساس همدلي و همذات پنداري مي کنند؛ تعلق خاطري که با قدرت گرفتن اردوگاه قومي آنها در ارگ رياست جمهوري، اينک بي هراس و آشکار بر زبان شان جاري مي شود؛ بي آنکه حتي ذره اي نسبت به وقاحت اين بيان شان در پيشگاه مردم افغانستان، احساس خجالت و شرمساري کنند.

اگرچه کرزي پس از 20 سال همراهي و همذات پنداري با ايدئولوژي نفرت و ترور و جنايت طالبان، سرانجام به دنبال وقوع کشتار مهيب بلخ، از «برادر» خواندن طالبان، تبري جست و به اين ترتيب، سعي کرد که پويش هاي منفي مخالفان و منتقدانش که او را از حاميان اصلي تروريزم طالباني، معرفي مي کردند را خنثي کند؛ اما بازگشت حکمتيار به دالان هاي قدرت و نيرومند شدن پايگاه قومي آنها در ارگ رياست جمهوري، يکبار ديگر به «برادران» طالبان، جرأت و جسارت اعلام حضور خواهد بخشيد.

محمدرضا اميني- خبرگزاري جمهور

 
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
وب سایت :
نظر :